MAALUETTELO, ESIPUHE

  Maaluettelon käyttäjälle

  DX-maaluettelon tulee mahdollisimman joustavasti sopeutua niihin kansainvälispoliittisiin tilanteisiin, jotka aiheuttavat muutoksia maiden rajoihin ja vaikuttavat sitä kautta yleisradiotoimintaan. Jokainen rajan muutos ei vaikuta yleisradiotoimintaaneikä kaikissa maissa ole ollut yleisradiotoimintaa koko niiden elinaikana. Kun maaluettelo on ilmestynyt varsin harvoin, kestoiältään lyhytikäisiksi jääneet valtiomuodostelmat on voitu jättää noteeraamattakin ilman että DX-kuuntelullinen tarkoituksenmukaisuus on kärsinyt. Sen sijaan kaikki julkaisuhetkellä olemassa olleet teoreettisesti oman radiomaansa muodostavat alueet on lueteltu riippumatta siitä, onko niiden alueella tällä hetkellä yleisradiotoimintaa vai ei. Periaatteessa luettelon ajallinen alkupiste on toisen maailmansodan päättyminen Euroopassa eli 1945-05-09.

  Nykyisille DX-maaluettelon toimintaperiaatteille luotiin pohja keväällä 1963, jolloin silloisen Federation of Finnish DX Clubsin asettama työtyhmä tutki suomalaisen DX-maaluettelon laatimismahdollisuuksia. Kaksi tämän työryhmän jäsentä on edelleen Suomen DX-Liiton DX-maaluettelotoimikunnassa. Tämä on järjestyksessä 8. luettelo.

  Muutosten vauhti on ollut suurinta 1960-luvulla, jolloin maaluettelosta ilmestyi kolme painosta. Sen jälkeen maaluettelo pysyi pitkään varsin stabiilina, kunnes 1990-luvulla taas tapahtui mullistuksia Neuvostoliiton ja Jugoslavian hajotessa ja Saksojen yhdistyessä.

  60-luvulla DX-maaluetteloita julkaistiin itsenäisesti useissa eri maissa osittain eri periaattein. Nykyisin European DX Council pitää maaluetteloa, joka pohjautuu hyvin pitkälti MLT:n luomiin periaatteisiin ja näin monet yksityiset ratkaisut ovat muodostuneet standardiksi.

  Nyt internetin aikaan SDXL:n maaluettelokin päätettiin viedä internettiin, jossa sitä on helppo päivittää ja näin päästään eroon ajoittain tapahtuvista työläistä painoksista. Kun maaluetteloa nyt saatettiin tämän päivän tilanteeseen sopivaksi, verrattiin sitä EDXC:n luetteloon ja yhtenäistettiin pääosin sen kanssa. Muutamia pieniä eroavaisuuksia on, mutta ne eivät juuri tällä hetkellä vaikuta mitenkään, koska kyseisissä maissa ei ole radiotoimintaa. Suomenkielinen maaluettelo kuitenkin päätettiin säilyttää jo historiallisistakin syistä. Mainittakoon, että EDXC:n maaluettelo on tehty SDXL:n maaluettelon pohjalta.

  Maaluettelo on rakenteeltaan entisen kaltainen. Maiden kohdalla on linkit maaluettelon siihen kohtaan, jossa eronnut tai entinen maa sijaitsee maaluettelossa. Näin käyttäjä voi seurata DX-maiden "historiaa". Jokaisen maan kohdalla viimeisenä on omalla värillä annettu englanninkielinen nimi kyseisestä maasta, jos sitä yleisesti käytetään.
  Joistakin maista on tehty oma sivu, jossa on tietoja maan sijainnista yms. sekä linkkejä sivuille, joilta löytyy enemmän lisätietoja. Näille maasivuille pääsee klikkaamalla maan nimen edessä oleva **-linkkiä.

  Espoo, tammikuu 2003

  Maaluettelotoimikunta

  Nykyiset jäsenet:

   Esa Hänninen (1985-), pj.
   Jukka Kivi (1963-)
   Lauri Niemi

  Entiset jäsenet:

   Ilkka Pitkänen (1963-1968)
   Börje Hjelm (1963-1969)
   Håkan Sundman (1963-1969)
   Jyrki K. Talvitie (1963-2020)
   Kim Lindström (1968-1969)
   Claes Felixson (1968-1969)
   Gunhard Kock (1975-1996)
   Heikki Aarrevaara (1985-1991)
   Hannu Tikkanen (1991-)


Etusivu     Maaluettelo     Maiden lyhenteet     Esipuhe     Periaatteet     Uutiset


Comments to mlt (at) sdxl.fi
SDXL:n maaluettelotoimikunta, 13.12.2020